Zakładając od zera firmę, rzadko kiedy nowy, często bardzo młody, przedsiębiorca ma wystarczająco dużo funduszy, by sprostać wszystkim kosztom jej prowadzenia. Na początek, z kosztów typowo administracyjnych najbardziej wymagającym jest koszt prowadzenia księgowości oraz koszt wynajmu biura.

Niestety zakładając firmę, elementem niezbędnym jest jej rejestracja pod określonym adresem. Z wielu względów nie powinien to być adres zamieszkania, nawet wtedy, gdy de facto, przedsiębiorca nie potrzebuje biura z prawdziwego zdarzenia, z sekretarką i kasą pancerną. Dla tych osób rynek stworzył oryginalną opcję, czyli wirtualne biuro.

Wirtualne biuro, co to jest?

Wirtualne biuro pozwala przede  wszystkim na wyraźne ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi wynajmować własnego biura, wyposażać go w umeblowanie a przede wszystkim w sprzęt biurowy, który przecież jest niezbędny do prawidłowej organizacji pracy. Dlatego wirtualne biuro nie ogranicza się wyłącznie do wskazania adresu firmy. Wiele z nich w ramach abonamentu oferuje swoim klientom szereg czynności administracyjnych związanych z obsługą biur.

Przedsiębiorca co miesiąc opłaca ustalona kwotę abonamentu za wynajem wirtualnego biura. Wskazany w umowie adres jest jednocześnie adresem do korespondencji, oznacza to, że cała poczta firmowa wpływająca do przedsiębiorcy jest dostępna pod wskazanym adresem. Klient każdorazowo otrzymuje informację drogą mailową lub telefoniczną o wpłynięciu korespondencji i może w ustalonym terminie odebrać ją z wirtualnego biura.

Niektóre wirtualne biura wykonują również usługę skanowania wpływającej korespondencji i przesłanie skanu do klienta. Dzięki temu nie musi on odbierać poczty osobiście, w postaci papierowej, można to zrobić w dowolnym momencie, znając jednocześnie treść pism. Tak forma prowadzenia wirtualnego biura jest szczególnie przydatna, gdy prowadzi się działalność na obszarze całego kraju, a częsta nieobecność spowodowałaby, że np. listy polecone wracałyby na pocztę.

Wszystkie usługi wirtualnego biura

Ważną cechą wirtualnego biura jest sam adres, który powinien posiadać prestiżową lokalizację. Pozwala to na ugruntowane pozytywnego wizerunku firmy w oczach jej klientów. Wirtualne biura bardzo często posiadają własne sale konferencyjne lub niewielkie biura stacjonarne. Dzięki temu, gdy zachodzi potrzeba spotkania się z kontrahentami, przedsiębiorca może to zrobić w lokalizacji biura, w profesjonalnych warunkach.

W wielu przypadkach, pod adresem wirtualnego biura istnieje możliwość umieszczenia logotypu firmy. Warto skorzystać z takiej możliwości wnoszącej dodatkowe elementy identyfikacji własnej firmy.

Decydując się na wybór jednego z wirtualnych biur, zawsze należy dobrze sprawdzić historię tej instytucji. Przedsiębiorca musi uzyskać pewność, że wirtualne biuro będzie funkcjonowało przynajmniej przez kilka lat, a nie jest to wyłącznie chwilowy sposób na zarabianie pieniędzy. Każda zmiana adresu firmy pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z przerejestrowaniem oraz konieczność powiadomienia o tym kontrahentów.

Więcej informacji

Sprawdź stronę https://www.wirtualne-biuro-jerozolimskie.pl/wirtualne-biuro-warszawa i poznaj szczegóły dot. usługi wirtualnego biura

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.